BESLENME DANIŞMANLIĞI

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU liderliğindeki yemek komitemizden farklı yaş gruplarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri…

{

Çocukluk Döneminde Sağlıklı Beslenme

 

Çocukluk dönemi, bebekliğin bitimi ile pubertenin başlangıcı arasındaki dönemdir. Okul öncesi ve okul dönemini kapsar. Bu dönem ağır ve sakin bir büyüme dönemi olarak da bilinir.

Bebeklik dönemi ile karşılaştırıldığında, fiziksel büyümenin yavaşlamasına karşın, sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarda önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu nedenle optimal beslenme, diğer bir deyişle yeterli ve dengeli beslenme, bebeklik döneminde olduğu gibi, bu dönemde de önemini korumalıdır.

Okul öncesi ve okul çocuklarına uygulanan beslenme programlarının, büyüme-gelişmeyi sağlama yanında, yaşam boyu sağlığı korumayı, hastalık risklerini azaltmayı, hatta önlemeyi de hedeflemesi gerekir. Bu hedefe ulaşmak ise, çocuğun beslenme alışkanlıklarını, ağız tadını, tercihlerini gözardı etmeksizin, yaşına uygun türde ve miktarda besin seçimi ile mümkündür.
                       
Bu dönemdeki çocukların beslenmesi, ailenin diğer bireylerinden ayrı düşünülemez. Sağlıklı beslenme ilkeleri tüm aile için geçerlidir. Ancak, sürekli büyüyen-gelişen çocukların erişkinlerden daha fazla besleyici, fakat daha küçük porsiyonlarda besinlere gereksinimleri vardır.

Tüm aile için geçerli olan sağlıklı beslenme ilkeleri aşağıda özetlemiştir.

Enerjinin yeterli alınması, boya uyan vücut ağırlığının her dönemde sağlanması ve koruması: Çocukların iştahları pek çok şeyden kolayca etkilenir. Uzun sürekli iştah azalması, kilo kaybına, malnütrisyona ve büyümede aksamalara neden olurken; enerji fazlalığı da şişmanlığa yol açar. Çocukluk dönemindeki şişmanlık, psikolojik sorunlarla seyretmekle kalmaz, erişkinliğe yansır ve birçok kronik hastalık için risk faktörü oluşturur.


Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU
Medipol Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü